องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดฉิม
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
folder ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ประจำเดือน มกราคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เดือน ธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ประจำเดือน ตุลาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ประจำเดือน กันยายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตไร้เหล็กเสริม หมู่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ครุภัณฑ์การเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จัดซื้อวัสดุสำนักงานหน่วยตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จัดซื้อวัสดุสำนักงน (สำนักปลัด) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หน่วยตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อวัดสุการเกษตรสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 14
1 - 20 (ทั้งหมด 111 รายการ) 1 2 3 4 5 6