องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดฉิม
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
folder ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตไร้เหล็กเสริม สายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกุดฉิมกลาง หมู่ 1
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตไร้เหล็กเสริม สายคลองเจริญเหนือ บ้านสร้างแห่ หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน (ตามอำนาจหน้าที่)
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อวัสดุป้องกันและควบคุมโรค โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปาหมู่บ้าน หมู่ 4
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบจุม
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจัดซื้อวัสดุตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน(ตามอำนาจหน้าที่) (นครพนมโถสุขภัณฑ์ปันสุข ลุกนั่งปลอดภัย)
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดบ้านสร้างแห่ หมู่ 3
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการทำความสะอาดรางระบายน้ำ หมู่ 1 - หมู่ 5
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดกุดฉิมน้อย หมู่ 5
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการอาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างแห่ บ้านกุดฉิม บ้านดงเจริญ
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสร้างแห่ โรงเรียนบ้านกุดฉิม ปิดเทอม
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 700 โด้ส ปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทรง ครุฑชัย หมู่ 2
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบวัดป่าศาสดาราม หมู่ 2
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการปรับปรุงทางเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการปรุงเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดฉิมน้อย หมู่ 5
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกุดฉิมกลาง หมู่ 1
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
1 - 20 (ทั้งหมด 41 รายการ) 1 2 3


× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม