องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดฉิม
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เบอร์โทร สำนักปลัด 042-053-621 กองคลัง 042-053-547 งานการศึกษา 042-053-621 งานป้องกัน 042-053-620

กฎหมาย-พ-ร-บ-ที่เกี่ยวข้อง
folder พ.ร.บ.เทศบาล/ตำบล
folder คำสั่ง/ระเบียบ
account_box สมาชิกสภา
นายไตรภพ พุทธสาวงษ์
ประธานสภา อบต.กุดฉิม
โทร : 087-234-7340
นายไตรภพ พุทธสาวงษ์
ประธานสภา อบต.กุดฉิม
โทร : 087-234-7340
นางสาวบุญทวี พิศาลา
รองประธานสภา อบต.กุดฉิม
โทร : 089-2783233
นางสาวบุญทวี พิศาลา
รองประธานสภา อบต.กุดฉิม
โทร : 089-2783233
นายไตรภพ พุทธสาวงษ์
สมาชิก อบต.กุดฉิม หมู่ ๑
นายไตรภพ พุทธสาวงษ์
สมาชิก อบต.กุดฉิม หมู่ ๑
นายมงคล คำแสนราช
สมาชิกอบต. หมู่ ๒
โทร : 082-1516123
นายมงคล คำแสนราช
สมาชิกอบต. หมู่ ๒

โทร : 082-1516123
นางสาวบุญทวี พิศาลา
สมาชิกอบต. หมู่ ๓
โทร : 089-2783233
นางสาวบุญทวี พิศาลา
สมาชิกอบต. หมู่ ๓

โทร : 089-2783233
นายพิทักษ์ รัปภา
สมาชิก อบต. หมู่ ๔
โทร : 090-3362848
นายพิทักษ์ รัปภา
สมาชิก อบต. หมู่ ๔

โทร : 090-3362848
นายอดิศร ปัญญาโชติ
สมาชิกอบต. หมู่ ๕
โทร : 088-4383921
นายอดิศร ปัญญาโชติ
สมาชิกอบต. หมู่ ๕

โทร : 088-4383921
นายวิโรจน์ วงศรี
สมาชิกอบต. หมู่ ๖
โทร : 082-1079425
นายวิโรจน์ วงศรี
สมาชิกอบต. หมู่ ๖

โทร : 082-1079425
นายสุติพงษ์ ไชยะวงษ์
สมาชิกอบต. หมู่ ๗
โทร : 080-7461702
นายสุติพงษ์ ไชยะวงษ์
สมาชิกอบต. หมู่ ๗

โทร : 080-7461702
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวิทยา แสนทวีสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม
โทร : 0610788894
นายวิทยา แสนทวีสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม
โทร : 0610788894
(นางวรรณิตา ยอดมงคล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม
(นางวรรณิตา ยอดมงคล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 402