องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดฉิม
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เบอร์โทร สำนักปลัด 042-053-621 กองคลัง 042-053-547 งานการศึกษา 042-053-621 งานป้องกัน 042-053-620

กฎหมาย-พ-ร-บ-ที่เกี่ยวข้อง
folder พ.ร.บ.เทศบาล/ตำบล
folder คำสั่ง/ระเบียบ
account_box สมาชิกสภา
นายไตรภพ พุทธสาวงษ์
ประธานสภา อบต.กุดฉิม
โทร : 087-234-7340
นายไตรภพ พุทธสาวงษ์
ประธานสภา อบต.กุดฉิม
โทร : 087-234-7340
นายชัยโย อาสาเสนา
รองประธานสภา อบต.กุดฉิม
โทร : 083-413-2379
นายชัยโย อาสาเสนา
รองประธานสภา อบต.กุดฉิม
โทร : 083-413-2379
นายไตรภพ พุทธสาวงษ์
สมาชิก อบต.กุดฉิม หมู่ ๑
นายไตรภพ พุทธสาวงษ์
สมาชิก อบต.กุดฉิม หมู่ ๑
-
สมาชิก อบต.กุดฉิม หมู่ ๑
-
สมาชิก อบต.กุดฉิม หมู่ ๑
นายพลชัย สุธรรมมา
สมาชิก อบต. หมู่ ๒
โทร : 084-896-7079
นายพลชัย สุธรรมมา
สมาชิก อบต. หมู่ ๒

โทร : 084-896-7079
นายวรวิทย์ บ้งชมโพธิ์
สมาชิกอบต. หมู่ ๒
โทร : 090-450-1439
นายวรวิทย์ บ้งชมโพธิ์
สมาชิกอบต. หมู่ ๒

โทร : 090-450-1439
นายอาคม แสนตื้อ
สมาชิกอบต. หมู่ ๓
โทร : 087-864-6096
นายอาคม แสนตื้อ
สมาชิกอบต. หมู่ ๓

โทร : 087-864-6096
-
สมาชิกอบต. หมู่ ๓
-
สมาชิกอบต. หมู่ ๓
นายสาธิต ละมุนมอญ
สมาชิก อบต. หมู่ ๔
โทร : 080-760-7213
นายสาธิต ละมุนมอญ
สมาชิก อบต. หมู่ ๔

โทร : 080-760-7213
นายมังกรเพชร เอกสวรรค์
สมาชิกอบต. หมุ่ ๔
โทร : 085-743-4505
นายมังกรเพชร เอกสวรรค์
สมาชิกอบต. หมุ่ ๔

โทร : 085-743-4505
นายพูลศักดิ์ บุญทะจันทร์
สมาชิกอบต. หมู่ ๕
โทร : 086-238-6674
นายพูลศักดิ์ บุญทะจันทร์
สมาชิกอบต. หมู่ ๕

โทร : 086-238-6674
นายชัยโย อาสาเสนา
สมาชิกอบต. หมู่ ๕
นายชัยโย อาสาเสนา
สมาชิกอบต. หมู่ ๕
นายกอนิล ไชยยงค์
สมาชิกอบต. หมู่ ๖
โทร : 093-447-7260
นายกอนิล ไชยยงค์
สมาชิกอบต. หมู่ ๖

โทร : 093-447-7260
นายชัยชนะ วงศรี
สมาชิกอบต. หมู่ ๖
โทร : 088-740-4695
นายชัยชนะ วงศรี
สมาชิกอบต. หมู่ ๖

โทร : 088-740-4695
นายรุ่งโรจน์ ขวัญเพชร
สมาชิกอบต. หมู่ ๗
โทร : 081-941-7701
นายรุ่งโรจน์ ขวัญเพชร
สมาชิกอบต. หมู่ ๗

โทร : 081-941-7701
นายรัฐพงษ์ ไชยะ
สมาชิกอบต. หมู่ ๗
โทร : 081-048-9647
นายรัฐพงษ์ ไชยะ
สมาชิกอบต. หมู่ ๗

โทร : 081-048-9647
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายวิทยา แสนทวีสุข)
นายก อบต.กุดฉิม
(นายวิทยา แสนทวีสุข)
นายก อบต.กุดฉิม
(นางวรรณิตา ยอดมงคล)
ปลัด อบต.กุดฉิม
(นางวรรณิตา ยอดมงคล)
ปลัด อบต.กุดฉิม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 148