องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดฉิม
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
account_box สมาชิกสภา
นายไตรภพ พุทธสาวงษ์
ประธานสภา อบต.กุดฉิม
โทร : 087-234-7340
นางสาวบุญทวี พิศาลา
รองประธานสภา อบต.กุดฉิม
โทร : 089-2783233
นายไตรภพ พุทธสาวงษ์
สมาชิก อบต.กุดฉิม หมู่ ๑
นายมงคล คำแสนราช
สมาชิกอบต. หมู่ ๒
โทร : 082-1516123
นางสาวบุญทวี พิศาลา
สมาชิกอบต. หมู่ ๓
โทร : 089-2783233
นายพิทักษ์ รัปภา
สมาชิก อบต. หมู่ ๔
โทร : 090-3362848
นายอดิศร ปัญญาโชติ
สมาชิกอบต. หมู่ ๕
โทร : 088-4383921
นายวิโรจน์ วงศรี
สมาชิกอบต. หมู่ ๖
โทร : 082-1079425
นายสุติพงษ์ ไชยะวงษ์
สมาชิกอบต. หมู่ ๗
โทร : 080-7461702