องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดฉิม
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เบอร์โทร สำนักปลัด 042-053-621 กองคลัง 042-053-547 งานการศึกษา 042-053-621 งานป้องกัน 042-053-620กฎหมาย-พ-ร-บ-ที่เกี่ยวข้อง
folder พ.ร.บ.เทศบาล/ตำบล
folder คำสั่ง/ระเบียบ
account_box สมาชิกสภา
นายไตรภพ พุทธสาวงษ์
ประธานสภา อบต.กุดฉิม
โทร : 087-234-7340
นายไตรภพ พุทธสาวงษ์
ประธานสภา อบต.กุดฉิม
โทร : 087-234-7340
นายชัยโย อาสาเสนา
รองประธานสภา อบต.กุดฉิม
โทร : 083-413-2379
นายชัยโย อาสาเสนา
รองประธานสภา อบต.กุดฉิม
โทร : 083-413-2379
นายไตรภพ พุทธสาวงษ์
สมาชิก อบต.กุดฉิม หมู่ ๑
นายไตรภพ พุทธสาวงษ์
สมาชิก อบต.กุดฉิม หมู่ ๑
-
สมาชิก อบต.กุดฉิม หมู่ ๑
-
สมาชิก อบต.กุดฉิม หมู่ ๑
นายพลชัย สุธรรมมา
สมาชิก อบต. หมู่ ๒
โทร : 084-896-7079
นายพลชัย สุธรรมมา
สมาชิก อบต. หมู่ ๒

โทร : 084-896-7079
นายวรวิทย์ บ้งชมโพธิ์
สมาชิกอบต. หมู่ ๒
โทร : 090-450-1439
นายวรวิทย์ บ้งชมโพธิ์
สมาชิกอบต. หมู่ ๒

โทร : 090-450-1439
นายอาคม แสนตื้อ
สมาชิกอบต. หมู่ ๓
โทร : 087-864-6096
นายอาคม แสนตื้อ
สมาชิกอบต. หมู่ ๓

โทร : 087-864-6096
-
สมาชิกอบต. หมู่ ๓
-
สมาชิกอบต. หมู่ ๓
นายสาธิต ละมุนมอญ
สมาชิก อบต. หมู่ ๔
โทร : 080-760-7213
นายสาธิต ละมุนมอญ
สมาชิก อบต. หมู่ ๔

โทร : 080-760-7213
นายมังกรเพชร เอกสวรรค์
สมาชิกอบต. หมุ่ ๔
โทร : 085-743-4505
นายมังกรเพชร เอกสวรรค์
สมาชิกอบต. หมุ่ ๔

โทร : 085-743-4505
นายพูลศักดิ์ บุญทะจันทร์
สมาชิกอบต. หมู่ ๕
โทร : 086-238-6674
นายพูลศักดิ์ บุญทะจันทร์
สมาชิกอบต. หมู่ ๕

โทร : 086-238-6674
นายชัยโย อาสาเสนา
สมาชิกอบต. หมู่ ๕
นายชัยโย อาสาเสนา
สมาชิกอบต. หมู่ ๕
นายกอนิล ไชยยงค์
สมาชิกอบต. หมู่ ๖
โทร : 093-447-7260
นายกอนิล ไชยยงค์
สมาชิกอบต. หมู่ ๖

โทร : 093-447-7260
นายชัยชนะ วงศรี
สมาชิกอบต. หมู่ ๖
โทร : 088-740-4695
นายชัยชนะ วงศรี
สมาชิกอบต. หมู่ ๖

โทร : 088-740-4695
นายรุ่งโรจน์ ขวัญเพชร
สมาชิกอบต. หมู่ ๗
โทร : 081-941-7701
นายรุ่งโรจน์ ขวัญเพชร
สมาชิกอบต. หมู่ ๗

โทร : 081-941-7701
นายรัฐพงษ์ ไชยะ
สมาชิกอบต. หมู่ ๗
โทร : 081-048-9647
นายรัฐพงษ์ ไชยะ
สมาชิกอบต. หมู่ ๗

โทร : 081-048-9647
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายวิทยา แสนทวีสุข)
นายก อบต.กุดฉิม
(นายวิทยา แสนทวีสุข)
นายก อบต.กุดฉิม
(นางวรรณิตา ยอดมงคล)
ปลัด อบต.กุดฉิม
(นางวรรณิตา ยอดมงคล)
ปลัด อบต.กุดฉิม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 64
เดือนนี้ 3,124
เดือนที่แล้ว 5,879
ทั้งหมด 29,660