องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดฉิม
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เบอร์โทร สำนักปลัด 042-053-621 กองคลัง 042-053-547 งานการศึกษา 042-053-621 งานป้องกัน 042-053-620


กฎหมาย-พ-ร-บ-ที่เกี่ยวข้อง
folder พ.ร.บ.เทศบาล/ตำบล
folder คำสั่ง/ระเบียบ
บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
folder ประจำปีงบประมาณ 2564
folder ประจำปีงบประมาณ 2563
folder ประจำปีงบประมาณ 2562
folder ประจำปีงบประมาณ 2561
account_box สมาชิกสภา
นายไตรภพ พุทธสาวงษ์
ประธานสภา อบต.กุดฉิม
นายไตรภพ พุทธสาวงษ์
ประธานสภา อบต.กุดฉิม
นายชัยโย อาสาเสนา
รองประธานสภา อบต.กุดฉิม
นายชัยโย อาสาเสนา
รองประธานสภา อบต.กุดฉิม
นายไตรภพ พุทธสาวงษ์
สมาชิก อบต.กุดฉิม หมู่ ๑
นายไตรภพ พุทธสาวงษ์
สมาชิก อบต.กุดฉิม หมู่ ๑
-
สมาชิก อบต.กุดฉิม หมู่ ๑
-
สมาชิก อบต.กุดฉิม หมู่ ๑
นายพลชัย สุธรรมมา
สมาชิก อบต. หมู่ ๒
นายพลชัย สุธรรมมา
สมาชิก อบต. หมู่ ๒
นายวรวิทย์ บ้งชมโพธิ์
สมาชิกอบต. หมู่ ๒
นายวรวิทย์ บ้งชมโพธิ์
สมาชิกอบต. หมู่ ๒
นายอาคม แสนตื้อ
สมาชิกอบต. หมู่ ๓
นายอาคม แสนตื้อ
สมาชิกอบต. หมู่ ๓
-
สมาชิกอบต. หมู่ ๓
-
สมาชิกอบต. หมู่ ๓
นายสาธิต ละมุนมอญ
สมาชิก อบต. หมู่ ๔
นายสาธิต ละมุนมอญ
สมาชิก อบต. หมู่ ๔
นายมังกรเพชร เอกสวรรค์
สมาชิกอบต. หมุ่ ๔
นายมังกรเพชร เอกสวรรค์
สมาชิกอบต. หมุ่ ๔
นายพูลศักดิ์ บุญทะจันทร์
สมาชิกอบต. หมู่ ๕
นายพูลศักดิ์ บุญทะจันทร์
สมาชิกอบต. หมู่ ๕
นายชัยโย อาสาเสนา
สมาชิกอบต. หมู่ ๕
นายชัยโย อาสาเสนา
สมาชิกอบต. หมู่ ๕
นายกอนิล ไชยยงค์
สมาชิกอบต. หมู่ ๖
นายกอนิล ไชยยงค์
สมาชิกอบต. หมู่ ๖
นายชัยชนะ วงศรี
สมาชิกอบต. หมู่ ๖
นายชัยชนะ วงศรี
สมาชิกอบต. หมู่ ๖
นายรุ่งโรจน์ ขวัญเพชร
สมาชิกอบต. หมู่ ๗
นายรุ่งโรจน์ ขวัญเพชร
สมาชิกอบต. หมู่ ๗
นายรัฐพงษ์ ไชยะ
สมาชิกอบต. หมู่ ๗
นายรัฐพงษ์ ไชยะ
สมาชิกอบต. หมู่ ๗
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายวิทยา แสนทวีสุข)
นายก อบต.กุดฉิม
(นายวิทยา แสนทวีสุข)
นายก อบต.กุดฉิม
(นางวรรณิตา ยอดมงคล)
ปลัด อบต.กุดฉิม
(นางวรรณิตา ยอดมงคล)
ปลัด อบต.กุดฉิม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 59
เมื่อวาน 181
เดือนนี้ 2,120
เดือนที่แล้ว 4,801
ทั้งหมด 22,683