องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดฉิม
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file จังหวัดนครพนมแจ้งประชาสัมพันธ์การเพิ่มเพื่อนระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคมผ่านแอพพิเคชั่น เพื่อให้ประชาชนได้มีช่องทางแจ้งเหตุเพิ่มขึ้น
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 2566)
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันสารกัมมันตรังสีซีเซียม - 137
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview5

chat_bubble ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านกุดฉิมพัฒนา หมู่ ๒ จำนวน ๕ ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัด นครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน เมษายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน มีนาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview9

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 (จ่ายขาดเงินสะสม) grade
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 (จ่ายขาดเงินสะสม) grade
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview13
find_in_page แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview33
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview36
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview136

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม