องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดฉิม
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
camera_alt ภาพกิจกรรม
อบต.กุดฉิม ร่วมกิจกรรมน้อมลำรึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช 13 ตุลาคม 2565 [17 ตุลาคม 2565]
อบต.กุดฉิม ร่วมกับผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้านชาวตำบลกุดฉิม ร่วมการแสดงภายใต้โครงการถนนสายวัฒนธรรม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม [7 กันยายน 2565]
อบต.กุดฉิม โดยงานพัฒนาชุมชน ได้จัดโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนและการป้องกันการตั้งครรภ์ในวันเรียน ของกลุ่มกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลกุดฉิม [2 กันยายน 2565]
อบต.กุดฉิม ร่วมกับอำเภอธาตุพนม กาชาดจังหวัดนครพนม ส่วนราชการในตำบลกุดฉิม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่ม อสม.และกลุ่มสตรีตำบลกุดฉิม ได้จัดกิจกรรมมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์... [9 สิงหาคม 2565]
อบต.กุดฉิม ได้เข้าร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มเงินพุ่มทองและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบามสมเเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ ลานหน้าวัดพระธาตุพนม [3 สิงหาคม 2565]
อบต.กุดฉิม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในตำบลกุดฉิม ครูและนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาพร้อมด้วยผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 [25 กรกฎาคม 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากล 9 ธันวาคม ของทุกปี [9 ธันวาคม 2564]
อบต.กุดฉิม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ 5 ธันวาคม 2564 [7 ธันวาคม 2564]
กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 [7 ธันวาคม 2564]
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ได้ดำเนินโครงการรณรงค์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลกุดฉิมให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [15 พฤศจิกายน 2564]
1 2 3 4 1 - 10 (ทั้งหมด 33 รายการ)