องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดฉิม
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
camera_alt ภาพกิจกรรม
ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ได้แสดงออกถึงความสามัคคีในหน่วยงานราชการโดยร่วมทำกิจกรรมปลูกดอกไม้ตกแต่งสถานที่ราชการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ... [26 มกราคม 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิมขอเชิญชวนประชาชนนำลูกหลานร่วมสนุกกับกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 [9 มกราคม 2566]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำนักเรียนจัดกิจกรรมจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน [27 ธันวาคม 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ได้ร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสิรมสุขภาพประจำตำบล ผู้นำชุมชน ออกพื้นที่นำพาประชาชนในตำบลกุดฉิม จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนตามนโยบาลคณะรัฐมนตรี... [20 ธันวาคม 2565]
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ได้นำพนักงานในสังกัด แสดงออกถึงเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากล 9 ธันวาคม ของทุกปี [9 ธันวาคม 2565]
อบต.กุดฉิม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 [6 ธันวาคม 2565]
อบต.กุดฉิม ร่วมกิจกรรมน้อมลำรึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช 13 ตุลาคม 2565 [17 ตุลาคม 2565]
อบต.กุดฉิม ร่วมกับผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้านชาวตำบลกุดฉิม ร่วมการแสดงภายใต้โครงการถนนสายวัฒนธรรม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม [7 กันยายน 2565]
อบต.กุดฉิม โดยงานพัฒนาชุมชน ได้จัดโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนและการป้องกันการตั้งครรภ์ในวันเรียน ของกลุ่มกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลกุดฉิม [2 กันยายน 2565]
อบต.กุดฉิม ร่วมกับอำเภอธาตุพนม กาชาดจังหวัดนครพนม ส่วนราชการในตำบลกุดฉิม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่ม อสม.และกลุ่มสตรีตำบลกุดฉิม ได้จัดกิจกรรมมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์... [9 สิงหาคม 2565]
1 2 3 4 1 - 10 (ทั้งหมด 39 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม