องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดฉิม
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
info_outline วิสัยทัศน์
ตราองค์กร

วิสัยทัศน์หน่วยงาน
วิสัยทัศน์ บริหารจัดการที่ดี มีส่วนร่วมกับชุมชน