องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดฉิม
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
กฎหมาย-พ-ร-บ-ที่เกี่ยวข้อง
folder พ.ร.บ.เทศบาล/ตำบล
folder คำสั่ง/ระเบียบ
check_circle No Gift Policy
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม


ประชาสัมพันธ์การประเมินผู้มีส่วนได้เสีย


camera_alt ภาพกิจกรรม
ผู้บริหาร ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกุดฉิม นำโดยนายวิทยา แสนทวีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจงการปฏิบัติในการรับนักเรียนเข้าศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2566 [6 มิถุนายน 2566]
ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ได้แสดงออกถึงความสามัคคีในหน่วยงานราชการโดยร่วมทำกิจกรรมปลูกดอกไม้ตกแต่งสถานที่ราชการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ... [26 มกราคม 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิมขอเชิญชวนประชาชนนำลูกหลานร่วมสนุกกับกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 [9 มกราคม 2566]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำนักเรียนจัดกิจกรรมจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน [27 ธันวาคม 2565]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันสารกัมมันตรังสีซีเซียม - 137
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview4
ประกาศกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview5
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview9
ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview6
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview14
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview12

chat_bubble ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview2
ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview9
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดสร้างแห่ หมู่ 3
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview8

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายวิทยา แสนทวีสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม
โทร : 0610788894
นายวิทยา แสนทวีสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม
โทร : 0610788894
(นางวรรณิตา ยอดมงคล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม
(นางวรรณิตา ยอดมงคล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

สถิติ sitemap
วันนี้ 83
เดือนนี้2,991
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)22,288
ทั้งหมด 157,695


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กยผ.
08/06/2566
08/06/2566
การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน พ.ศ. 2568 - 2570
[แบบฟอร์มแผน 3 ปี (สถจ.)]
กพส.
08/06/2566
08/06/2566
การบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566
กสธ.
08/06/2566
08/06/2566
ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนการประเมินมาตรฐานสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และเทคนิคการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561
กพส.
08/06/2566
08/06/2566
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กสธ.
07/06/2566
08/06/2566
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2566
กศ.
08/06/2566
08/06/2566
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 22
[เอกสารแนบ]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม