องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดฉิม
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

กฎหมาย-พ-ร-บ-ที่เกี่ยวข้อง
folder พ.ร.บ.เทศบาล/ตำบล
folder คำสั่ง/ระเบียบ
check_circle No Gift Policy
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม


camera_alt ภาพกิจกรรม
ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ได้แสดงออกถึงความสามัคคีในหน่วยงานราชการโดยร่วมทำกิจกรรมปลูกดอกไม้ตกแต่งสถานที่ราชการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ... [26 มกราคม 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิมขอเชิญชวนประชาชนนำลูกหลานร่วมสนุกกับกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 [9 มกราคม 2566]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำนักเรียนจัดกิจกรรมจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน [27 ธันวาคม 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ได้ร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสิรมสุขภาพประจำตำบล ผู้นำชุมชน ออกพื้นที่นำพาประชาชนในตำบลกุดฉิม จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนตามนโยบาลคณะรัฐมนตรี... [20 ธันวาคม 2565]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview1
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview4
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview7
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview59

chat_bubble ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดสร้างแห่ หมู่ 3
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงทางเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดฉิมน้อย หมู่ 5
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview2
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกุดฉิมกลาง หมู่ 1
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview2
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทุ่งนาฟ้าสว่าง บ้านกุดฉิมพัฒนา หมู่ 2
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายเหมืองน้อย บ้านกุดฉิมกลาง หมู่ 1
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview2

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายวิทยา แสนทวีสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม
โทร : 0610788894
นายวิทยา แสนทวีสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม
โทร : 0610788894
(นางวรรณิตา ยอดมงคล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม
(นางวรรณิตา ยอดมงคล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

สถิติ sitemap
วันนี้ 1368
เดือนนี้3,148
ทั้งหมด145,049


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.บถ.
24/03/2566
24/03/2566
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
กสธ.
22/03/2566
24/03/2566
ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสีซีเซียม - 137
กศ.
24/03/2566
24/03/2566
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ฉบับที่ 2
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
24/03/2566
24/03/2566
การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2566 (เพิ่มเติม)
กค.
24/03/2566
24/03/2566
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
[เอกสารแนบ]
สน.คท.
24/03/2566
24/03/2566
การขออนุมัติใช้ตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อใช้เป็นตราเครื่องหมายของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม