องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดฉิม
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
กฎหมาย-พ-ร-บ-ที่เกี่ยวข้อง
folder พ.ร.บ.เทศบาล/ตำบล
folder คำสั่ง/ระเบียบ
check_circle No Gift Policy
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม


camera_alt ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติและร่วมทำบันทึกข้อตกลงการบูรณาการร่วมระหว่าง วัด โรงเรียน และชุมชน ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข [25 กันยายน 2566]
ในวันที่ 20 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม นำโดย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และสมาชิกสภา อบต. ได้ดำเนินกิจกรรม โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกาย สบายชีวี... [21 กันยายน 2566]
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.กุดฉิม ร่วมกับคณะครู-นักเรียนโรงเรียนบ้านสร้างแห่ ดำเนินกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดศรีสะอาด ต.กุดฉิม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม [27 กรกฎาคม 2566]
ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ได้ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 ในวันพุธ ที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 [26 กรกฎาคม 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview6
ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันสารกัมมันตรังสีซีเซียม - 137 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview11
ประกาศกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview15

chat_bubble ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview9
ประกาศราคากลาง โครงก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ 5
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview9
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน เมษายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview11
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview12
ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview22

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายวิทยา แสนทวีสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม
โทร : 0610788894
นายวิทยา แสนทวีสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม
โทร : 0610788894
(นางวรรณิตา ยอดมงคล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม
(นางวรรณิตา ยอดมงคล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

สถิติ sitemap
วันนี้ 51
เดือนนี้2,991
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)22,288
ทั้งหมด 157,695


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
28/09/2566
28/09/2566
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กพส.
25/09/2566
28/09/2566
การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 คลินิกพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
กพส.
28/09/2566
28/09/2566
การรายงานข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
สน.คท.
27/09/2566
28/09/2566
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
28/09/2566
28/09/2566
มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กม.
28/09/2566
28/09/2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ