องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดฉิม
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

กฎหมาย-พ-ร-บ-ที่เกี่ยวข้อง
folder พ.ร.บ.เทศบาล/ตำบล
folder คำสั่ง/ระเบียบ
One Stop Service (OSS)
check_circle No Gift Policy
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม


ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก ( IIT ) ( EIT ) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2567camera_alt ภาพกิจกรรม
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์​ 2567 อบต.กุดฉิม ลงพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสูบน้ำทางการเกษตร เพื่อเตรียมการรับมือผลกระทบจากภัยแล้งในปี พ.ศ.2567 [16 กุมภาพันธ์ 2567]
ร่วมพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 ขึ้นประดิษฐานเหนือแท่นสักการะหน้าอาคารสำนักงานที่ว่าการอำเภอธาตุพนม [12 กุมภาพันธ์ 2567]
อบต.กุดฉิม เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 และกิจกรรมสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2566 [7 ธันวาคม 2566]
อบต.กุดฉิม เข้าร่วมกิจกรรมวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ณ หน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร [6 ธันวาคม 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview12
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview20
ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview16
ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview19
ขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview26
แจ้งช่องทางการใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview18
รายงานผลการทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดินประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview22

chat_bubble ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง โครงการเสิรมผิวถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านกุดฉิมเหนือ หมู่ 6
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview5
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตไร้เหล็กเสริม สายทุ่งนาตะวันตก หมู่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview12

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายวิทยา แสนทวีสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม
โทร : 0610788894
นายวิทยา แสนทวีสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม
โทร : 0610788894
(นางวรรณิตา ยอดมงคล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม
(นางวรรณิตา ยอดมงคล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

สถิติ sitemap
วันนี้ 77
เดือนนี้2,991
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)22,288
ทั้งหมด 157,695


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ