องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดฉิม
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เบอร์โทร สำนักปลัด 042-053-621 กองคลัง 042-053-547 งานการศึกษา 042-053-621 งานป้องกัน 042-053-620กฎหมาย-พ-ร-บ-ที่เกี่ยวข้อง
folder พ.ร.บ.เทศบาล/ตำบล
folder คำสั่ง/ระเบียบ
chat_bubble ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เดือน เมษายน 2564
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เดือน มีนาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยตัน หมู่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดพุทธสีมา หมู่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู สายเกษตรพัฒนา หมู่ 4 บ้านสร้างแห่ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เดือน กุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดป่าศาสดาราม (คสล.) หมู่ 2 บ้านกุดฉิมพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบทุ่งใต้ บ้านกุดฉิมน้อย หมู่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหอถังประปาถึงวัดป่าศาสดาราม หมู่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้างร้านจิ๊กซอว์ บ้านดงเจริญ หมู่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหนังเค็มเชื่อมถนนปู่ตา หมู่ 5 บ้านกุดฉิมน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายคลองเจริญใต้ บ้านสร้างแห่ หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายรอบวัดป่าศาสดาราม หมู่ 2 บ้านกุดฉิมพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองกลาง หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกร่องระบายน้ำเหมืองน้อย บ้านกุดฉิมกลาง หมู่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายข้างบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านกุดฉิมกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เดือน มกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกร่องระบายน้ำจากเหมืองน้อยถึงห้วยกุดฉิม หมู่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายวิทยา แสนทวีสุข)
นายก อบต.กุดฉิม
(นายวิทยา แสนทวีสุข)
นายก อบต.กุดฉิม
(นางวรรณิตา ยอดมงคล)
ปลัด อบต.กุดฉิม
(นางวรรณิตา ยอดมงคล)
ปลัด อบต.กุดฉิม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 41
เดือนนี้ 3,101
เดือนที่แล้ว 5,856
ทั้งหมด 29,637