องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดฉิม
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
chat_bubble ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายหน้าวัดสร้างแห่ บ้านสร้างแห่ หมู่ 3
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการเสิรมผิวถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านกุดฉิมเหนือ หมู่ 6
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเรียบทุ่งใต้ บ้านกุดฉิมน้อย หมู่ 5
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายข้างวัดศรีสะอาด บ้านสร้างแห่ หมู่ 4
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายจากสี่แยกอนามัยถึงสี่แยกโรงเรียนบ้านกุดฉิม บ้านกุดฉิมกลาง หมู่ 1
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตไร้เหล็กเสริม สายทุ่งนาตะวันออก บ้านกุดฉิมน้อย หมู่ 5
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตไร้เหล็กเสริม สายทุ่งนาตะวันตก หมู่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตไร้เหล็กเสริม สายคลองเจริญ บ้านสร้างแห่ หมู่ 3
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดป่าศาสดาราม บ้านกุดฉิมพัฒนา หมู่ 2
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยทม บ้านดงเจริญ หมู่ 7
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดงเจริญ หมู่ 7
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เดือน ธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านสร้างแห่ หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน มิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 25
1 - 20 (ทั้งหมด 121 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7