องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดฉิม
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
chat_bubble ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตไร้เหล็กเสริม สายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 1 บ้านกุดฉิมกลาง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตไร้เหล็กเสริม สายคลองเจริญเหนือ บ้านสร้างแห่ หมู่ 3
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดสร้างแห่ หมู่ 3
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดกุดฉิมน้อย หมู่ 5
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5
find_in_page ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทรง ครุฑชัย บ้านกุดฉิมพัฒนา หมู่ 2
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบวัดป่าศาสดาราม บ้านกุดฉิมพัฒนา หมู่ 2
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงทางเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดฉิมน้อย หมู่ 5
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกุดฉิมกลาง หมู่ 1
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทุ่งนาฟ้าสว่าง บ้านกุดฉิมพัฒนา หมู่ 2
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายเหมืองน้อย บ้านกุดฉิมกลาง หมู่ 1
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายคลองทิศตะวันตกท้ายหมู่บ้าน บ้านสร้างแห่ หมู่ 3
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน มกราคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายห้วยท่ม บ้านดงเจริญ หมู่ 7
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายห้วยทม บ้านกุดฉิมเหนือ หมู่ 6
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายห้วยกุดฉิม บ้านกุดฉิมกลาง หมู่ 1
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านดงเจริญ หมู่ 7
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกุดฉิมพัฒนา หมู่ 2
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ่ายขาดเงินสะสม)
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดงบากถึงบ้านแสนพัน หมู่ 1 บ้านกุดฉิมกลาง ตำบลกุดฉิม
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 7
1 - 20 (ทั้งหมด 94 รายการ) 1 2 3 4 5


× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม