องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดฉิม
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เบอร์โทร สำนักปลัด 042-053-621 กองคลัง 042-053-547 งานการศึกษา 042-053-621 งานป้องกัน 042-053-620


กฎหมาย-พ-ร-บ-ที่เกี่ยวข้อง
folder พ.ร.บ.เทศบาล/ตำบล
folder คำสั่ง/ระเบียบ
folder ประกาศราคากลาง
insert_drive_file ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ 7 บ้านดงเจริญ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ 2 บ้านกุดฉิมพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file โครงการปูกระเบื้องห้องครัว ศพด.บ้านสร้างแห่ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file โครงการเปลี่ยนหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดฉิม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านดงเจริญ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 1 หมู่ 3 บ้านสร้างแห่ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 1 หมู่ 1 บ้านกุดฉิมกลาง ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านดงเจริญ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับผิวถนนคอนกรีต หมู่ 4 บ้านสร้างแห่ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับผิวถนนคอนกรีต (แอสฟัลส์) หมู่ 5 บ้านกุดฉิมน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 2 หมู่ 3 บ้านสร้างแห่ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการ อบต.กุดฉิม หมู่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตไร้เหล็กเสริมทางเข้า ศพด.บ้านสร้างแห่ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตัวอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดฉิม poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ 4 บ้านสร้างแห่ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file ครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ 2 บ้านกุดฉิมพัฒนา(หน้าโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม ผ่านหน้าบ้าน นางกนกเลขา วระศิลป์) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ 2 บ้านกุดฉิมพัฒนา (จากที่นานายสมัยถึงนานายสงคราม) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู หมู่ 1 จำนวน 2 สาย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
1 - 20 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายวิทยา แสนทวีสุข)
นายก อบต.กุดฉิม
(นายวิทยา แสนทวีสุข)
นายก อบต.กุดฉิม
(นางวรรณิตา ยอดมงคล)
ปลัด อบต.กุดฉิม
(นางวรรณิตา ยอดมงคล)
ปลัด อบต.กุดฉิม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 147
เมื่อวาน 207
เดือนนี้ 2,157
เดือนที่แล้ว 5,354
ทั้งหมด 23,689