ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Note book (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง