ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมางานซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน บจ 8997 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง