ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านกุดฉิม โรงเรียนบ้านสร้างแห่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง