ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาเติมถังดับเพลิง ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง