ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดกล่อง โรงเรียนบ้านสร้างแห่ โรงเรียนบ้านกุดฉิม ประจำดือน พฤษภาคม มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง