ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลน้ำตื้น หมู่ 2 บ้านกุดฉิมพัฒนา จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง