ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบ่อน้ำตื้น หมู่ 5 บ้านกุดฉิมน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง