ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบ่อน้ำตื้น หมู่ 4 บ้านสร้างแห่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง