ชื่อเรื่อง : วัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม