ชื่อเรื่อง : ซื้อไฟฉาย LED ชนิดชาร์จแบตเตอรี่สำหรับให้ความสว้างในเวลากลางคืน ตามโครงการเลือกตั้งสามชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง