ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้ายศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ,ป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง