ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อถ่านหุงต้ม จำนวน 5 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง