ชื่อเรื่อง : จ้างบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บจ 8997 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง