ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้าย หยุดตรวจ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง