ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ รถยนต์ส่วนกลาง กจ 905 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง