ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดงบากถึงบ้านแสนพัน หมู่ 1 บ้านกุดฉิมกลาง
รายละเอียด : ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 16,200 ตารางเมตร
ชื่อไฟล์ : RNnA0iGWed30016.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : vPEd7P1Wed31241.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้