ชื่อเรื่อง : ประกาศให้วัดพุทธสีมา หมู่ที่ 6 เป็นพื้นที่กักกันกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ชื่อไฟล์ : d7kXCgXTue100927.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้