ชื่อเรื่อง : ประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดงบากถึงบ้านแสนพัน หมู่ 1 บ้านกุดฉิมกลาง
รายละเอียด : โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดงบากถึงบ้านแสนพัน หมู่ 1 บ้านกุดฉิมกลาง ตำบลกุดฉิม กว้าง 6 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,200 ตารางเมตร
ชื่อไฟล์ : DWu4S72Mon41659.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : db3E3ixMon41710.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้