ชื่อเรื่อง : ประกาศให้วัดบ้านกุดฉิมน้อย หมู่ที่ 5 เป็นพื้นที่กักกันกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ชื่อไฟล์ : 5VfBC4mTue100340.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้