องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดฉิม
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ได้ร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสิรมสุขภาพประจำตำบล ผู้นำชุมชน ออกพื้นที่นำพาประชาชนในตำบลกุดฉิม จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนตามนโยบาลคณะรัฐมนตรี เพื่อใช้เป็นถังทิ้งเศษอาหารที่เป็นของเหลวและเศษอาหารที่ย่อยสลายได้
ผู้โพส : สำนักปลัด


× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม