องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดฉิม
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
find_in_page คู่มือการขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพตามประเพณี poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 190
find_in_page คู่มือปฏิบัติงานด้านเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 162
find_in_page คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้พิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 161
find_in_page คู่มือการปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 159
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 184
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1