องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดฉิม
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
folder ข้อมูลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
insert_drive_file จัดอบรมประชาชนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ตัวแทนประชาชน บ้านกุดฉิมกลาง หมู่ที่ 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการออกตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดงบากถึงบ้านแสนพัน หมู่ 1 บ้านกุดฉิมกลาง ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม งบอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 26
photo พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิมร่วมกับประชาคมหมู่บ้านสร้างแห่ หมู่ที่ 7 ตำบลกุดฉิมร่วมตรวจสอบการก่อสร้างถนนแอสฟังท์ติก poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 68
photo พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิมร่วมกับประชาคมหมู่บ้านสร้างแห่ หมู่ที่ 4 ตำบลกุดฉิมร่วมตรวจสอบการก่อสร้างถนนแอสฟังท์ติก poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 64
photo นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ได้ร่วมประชุมวางแผนการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิมร่วมกับสมาชิกสภาวัฒนธรรมตำบลกุดฉิมและองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมตำบลกุดฉิม ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 162
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1