องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดฉิม
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
insert_drive_file รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview37
insert_drive_file รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview51
insert_drive_file รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview160
insert_drive_file รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview272

folder ปีงบประมาณ 2563
insert_drive_file รายงานผลจัดซื้อจัดดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview238
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (เดือน กรกฎาคม 2562 - เดือน กันยายน 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview235
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview239
insert_drive_file เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview246
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 3 (เดือน เมษายน 2562 - เดือน มิถุนายน 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview237